Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor - žádost o splátkový kalendář

ZDROJ: http://www.iure.org/14/89/modelovy-vzor-zadosti-o-splatkovy-kalendar

.........................................................................................................................................................................

Jan Novák
Americká 23
120 00 Praha 2
 
 
                                                                                              Advokátní kancelář
                                                                                              JUDr. Cyril Cílek
                                                                                              Počernická 15
                                                                                              Hradec Králové                       
 
DOPORUČENĚ
 
 
                                                                                          V Praze dne 12. ledna 2010
 
Věc:     žádost o splátkový kalendář ve věci sp. zn.: 6 C 180/2009
 
           
Vážený pane doktore,
 
                  obracím se na vás jakožto žalovaný ve věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 2,            sp.zn.: 6 C 1802009, tj. ve věci Vašeho klienta společnosti A+B s.r.o., IČO: 313 45 756, se sídlem Paprskova 13, Praha 10, o zaplacení částky 5.400,-Kč s příslušenstvím, a to s žádostí následujícího obsahu.
 
            Dne 4.1.2010 nabyl právní moci platební rozkaz vydaný Obvodním soudem pro Prahu 2, č.j.: 6 C 180/2009-16, jímž mi byla uložena povinnost zaplatit žalobci pohledávku ve výši 5.400,-Kč s příslušenstvím, což je dluh vzniklý na základě faktury č. 15/2009 ze dne 3.8.2009 spolu s úrokem  z prodlení a náhradou nákladů řízení.
 
            Tímto bych Vás chtěl požádat o dohodu na splátkovém kalendáři ohledně shora uvedené částky. Jsem ochoten a schopen splácet měsíčně částku 1.500,-Kč s tím, že první splátka by mohla být již v měsíci únoru 2010, konkr. dne 15.2.2010, a další pak vždy např. ke každému15. dni v měsíci.
 
S ohledem na shora uvedené bych Vás chtěl požádat, abyste svému klientovi tuto moji žádost dal na vědomí a pokusil se od něj obdržet stanovisko k této nabídce. Současně si Vás dovolím požádat o sdělení tohoto stanoviska a případně mi zaslal návrh splátkového kalendáře. 
 
Velice Vám předem děkuji za kladné vyřízení této mé žádosti a jsem s pozdravem.
 
 
Jan Novák
           
 


[1] Žádosti o splátkový kalendář nemusí být vyhověno, je tak zcela na vůli žalobce, zda na ni přistoupí či nikoliv. Stejně tak v případě žádosti o splátkový kalendář již v rámci exekučního řízení – exekutor nemá v zákoně stanovenu povinnost na splátkový kalendář přistoupit. Jiná je situace, pokud povinný splní ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy exekutora ke splnění povinnosti vymáhaný nárok, tato okolnost se odráží v tom, že náklady exekuce jsou snížené, a to na 50% u exekuce na peněžité plnění a 30% u exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář